ฝาก-ถอน

BANKING

ขั้นตอนการฝากเงินเข้า User

ขั้นตอนที่ 1 ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสมัครเล่นผ่านทางช่องทาง call center,line,live chat,facebook
ขั้นตอนที่ 2 ให้ข้อมูลติดต่อชื่อ – เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าให้แก่ทางเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่จะส่งเลขที่บัญชีสำหรับการโอนเงินเข้าทาง SMS
ขั้นตอนที่ 3 ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีตามที่เจ้าหน้าที่ให้มา
ขั้นตอนที่ 4 ลูกค้าแจ้งธนาคารที่ฝากเข้ามาพร้อมชื่อบัญชี
ขั้นตอนที่ 5 เจ้าหน้าที่จะเติมเครดิตเข้า USER ของลูกค้าตามราคาที่ลูกค้าโอนเงินเข้ามาในบัญชี และแจ้ง USERNAME และ PASSWORD ให้ลูกค้าทราบ
ขั้นตอนที่ 6 ลูกค้าสามารถเข้าใช้ USER เพื่อล็อคอินและเล่นเกมส์ได้

ขั้นตอนการแจ้งถอนเงิน

ขั้นตอนที่ 1 ติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทางช่องทาง call center, line, live chat, facebook
ขั้นตอนที่ 2 แจ้ง USERNAME จำนวนเงินที่ต้องการถอน และรายละเอียดต่างๆ
ขั้นตอนที่ 3 รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ หรือข้อความทาง SMS เพื่อยืนยันการถอนเงิน